The web site doesn't contain any content. Sign in to CMS Desk and edit the content.
Trả lời: Trong hơn 40 năm phát triển, ASEAN đã có nhiều biện pháp và sáng kiến nhằm thích ứng với những thay đổi trong môi trường thế giới và khu vực Xem chi tiết
Trả lời: ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Xem chi tiết
Trả lời: Các ủy ban của ASEAN bao gồm... Xem chi tiết

Câu hỏi thường gặp

Trả lời: Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp nước ta có rất nhiều việc phải làm, trong đó có một số nội dung sau... Xem chi tiết
Trả lời: Các ủy ban của ASEAN bao gồm... Xem chi tiết
Trả lời: Các Hội nghị hoạch định chính sách của ASEAN bao gồm... Xem chi tiết
Trả lời: Cộng đồng kinh tế Asean là một khu vực kinh tế chung bao gồm các thành viên sau Xem chi tiết
Trả lời: Hợp tác ASEAN bao quát mọi lĩnh vực trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội  Xem chi tiết
Trả lời: Phát triển cơ sở hạ tầng là ưu tiên hàng đầu trong AEC. Xem chi tiết
Trả lời: AEC là một thị trường chung với sức mua và sức sản xuất của 600 triệu người, sản lượng hàng năm 2000 tỷ đô la Mỹ. Xem chi tiết
Trả lời: AFTA là tên viết tắt tiếng Anh của Khu vực Thương mại Tự do ASEAN. Xem chi tiết
Trả lời: Tự do hóa lĩnh vực tài chính là ưu tiên không kém gì cơ sở hạ tầng. Xem chi tiết


Bản quyền ©2016 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

• 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

 

• Hotline: (08) 39 30 32 79 (6 lines)

 

• Fax: (08) 39 30 30 09

 

• Email: info@ThuVienPhapLuat.vn