The web site doesn't contain any content. Sign in to CMS Desk and edit the content.
Trả lời: Trong hơn 40 năm phát triển, ASEAN đã có nhiều biện pháp và sáng kiến nhằm thích ứng với những thay đổi trong môi trường thế giới và khu vực Xem chi tiết
Trả lời: ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Xem chi tiết
Trả lời: Các ủy ban của ASEAN bao gồm... Xem chi tiết

Cơ quan liên quan

CÁC CƠ QUAN THEO LĨNH VỰC CẤP BỘ TRƯỞNG ASEAN CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ - AN NINH ASEAN:
 
1. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM)
• Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (ASEAN SOM)
• Ủy ban thường trực ASEAN (ASC)
• Hội nghị Quan chức cao cấp về quy hoạch phát triển (SOMDP)
 
2. Ủy ban về Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ)
• Ban chấp hành SEANWFZ (SEANWFZ Ex-Com)
 
3. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM)
• Hội nghị Các Quan chức cao cấp Quốc phòng ASEAN (ADSOM)
 
4. Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN (ALAWMM)
• Hội nghị Quan chức Tư pháp cao cấp ASEAN (ASLOM)
 
5. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC)
• Hội nghị Quan chức cao cấp về Tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC)
• Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Ma túy (ASOD)
• Hội nghị những Người đứng đầu Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao (DGICM)
 
6. Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)
• Hội nghị Quan chức cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF SOM)


Bản quyền ©2016 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

• 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

 

• Hotline: (08) 39 30 32 79 (6 lines)

 

• Fax: (08) 39 30 30 09

 

• Email: info@ThuVienPhapLuat.vn