The web site doesn't contain any content. Sign in to CMS Desk and edit the content.
Trả lời: Trong hơn 40 năm phát triển, ASEAN đã có nhiều biện pháp và sáng kiến nhằm thích ứng với những thay đổi trong môi trường thế giới và khu vực Xem chi tiết
Trả lời: ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Xem chi tiết
Trả lời: Các ủy ban của ASEAN bao gồm... Xem chi tiết

Ấn phẩm thống kê

STT Tên ấn phẩm Tải về
1Sổ tay kinh doanh - Cộng đồng Kinh tế ASEANTải về
2Tài liệu về Cộng đồng kinh tế - Bộ Công ThươngTải về
3ASEAN integration in services 2015Tải về
4Tourists arrivals in ASEAN by selected partnerTải về
5Tourist arrivals in ASEANTải về
6Top ten sources of ASEAN foreign direct investments inflowTải về
7Top ten country regional sources of visitors to ASEANTải về
8Statistics to track progress ASEAN integration inched up to 2015Tải về
9 ASEAN Statistical Yearbook 2014Tải về
10Foreign direct investments statistics in focus 2010Tải về
11Foreign direct investments net inflow, intra and extra ASEANTải về
12Foreign direct investment net inflows in ASEAN from selected partnerTải về
13External trade statistics total ASEAN tradeTải về
14External trade statistics intra and extra ASEAN tradeTải về
15ASEAN Statistic Leaflet 2015Tải về
16ASEAN economies face divided inflation concernsTải về
17ASEAN trade in servicesTải về
18ASEAN trade in services by major categoriesTải về
19ASEAN statistical trade in servicesTải về
20ASEAN Statistical Trade in Services Publication 2012Tải về


Bản quyền ©2016 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

• 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

 

• Hotline: (08) 39 30 32 79 (6 lines)

 

• Fax: (08) 39 30 30 09

 

• Email: info@ThuVienPhapLuat.vn