The web site doesn't contain any content. Sign in to CMS Desk and edit the content.
Trả lời: Trong hơn 40 năm phát triển, ASEAN đã có nhiều biện pháp và sáng kiến nhằm thích ứng với những thay đổi trong môi trường thế giới và khu vực Xem chi tiết
Trả lời: ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Xem chi tiết
Trả lời: Các ủy ban của ASEAN bao gồm... Xem chi tiết

Cơ quan liên quan

CÁC CƠ QUAN THEO LĨNH VỰC CẤP BỘ TRƯỞNG ASEAN CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

1. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM)
• Nhóm Đặc trách cao cấp về Liên kết kinh tế ASEAN (HLTF – EI)
• Hội nghị quan chức Kinh tế cao cấp ASEAN (SEOM)
 
2. Hội đồng Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA)
 
3. Hội đồng Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA)
 
4. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM)
• Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFDM)
• Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN (Customs DG)
 
5. Hội nghị Bộ trưởng Nông – Lâm nghiệp ASEAN (AMAF)
• Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về Nông – Lâm nghiệp (SOM-AMAF)
• Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về lâm nghiệp (ASOF)
 
6. Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM)
• Hội nghị Quan chức cao cấp về Năng lượng (SOME)
 
7. Hội nghị cấp Bộ trưởng về Khoáng sản ASEAN (AMMin)
• Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Khoáng sản (ASOMM)
 
8. Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ASEAN (AMMST)
• Ủy ban về Khoa học và Công nghệ (COST)
 
9. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Viễn thông và Công nghệ thông tin (TELMIN)
• Hội nghị Quan chức cao cấp về Viễn thông và Công nghệ thông tin (TELSOM)
• Hội đồng Điều hành Viễn thông ASEAN (ATRC)
 
10. Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN (ATM)
• Hội nghị Quan chức cao cấp về Giao thông vận tải (STOM)
 
11. Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN (M-ATM)
• Hội nghị các tổ chức du lịch quốc gia các nước ASEAN (ASEAN NTOs)
 
12. Hợp tác phát triển lưu vực sông Mekong của ASEAN(AMBDC)
• Ủy ban thường trực Hợp tác phát triển lưu vực sông Mekong (AMBDC SC)
• Ủy ban Tài chính cấp cao (HLFC)
 
13. Trung tâm năng lượng ASEAN
 
14. Trung tâm ASEAN – Nhật Bản tại Tokyo


Bản quyền ©2016 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

• 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

 

• Hotline: (08) 39 30 32 79 (6 lines)

 

• Fax: (08) 39 30 30 09

 

• Email: info@ThuVienPhapLuat.vn