The web site doesn't contain any content. Sign in to CMS Desk and edit the content.
Trả lời: Trong hơn 40 năm phát triển, ASEAN đã có nhiều biện pháp và sáng kiến nhằm thích ứng với những thay đổi trong môi trường thế giới và khu vực Xem chi tiết
Trả lời: ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Xem chi tiết
Trả lời: Các ủy ban của ASEAN bao gồm... Xem chi tiết

Cơ quan liên quan

CÁC CƠ QUAN THEO LĨNH VỰC CẤP BỘ TRƯỞNG ASEAN CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN:
 
1. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN phụ trách Thông tin (AMRI)
• Hội nghị Quan chức cao cấp phụ trách Thông tin (SOMRI)
 
2. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Văn hóa - Nghệ thuật (AMCA)
• Hội nghị Quan chức cao cấp về Văn hóa và nghệ thuật (SOMCA)
 
3. Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (ASED)
• Hội nghị Quan chức cao cấp về Giáo dục (SOM-ED)
 
4. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai (AMMDM)
• Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM)
 
5. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Môi trường (AMME)
• Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Môi trường (ASOEN)
 
6. Hội thảo các bên tiến tới Hiệp định ASEAN về chống ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới (COP)
• Ủy ban dưới COP tiến tới Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới
 
7. Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN (AHMM)
• Hội nghị Quan chức cao cấp về Phát triển Y tế (AHMM)
 
8. Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM)
• Hội nghị Quan chức cao cấp về Lao động (SLOM)
• Ủy ban ASEAN triển khai Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi của người lao động nhập cư.
 
9. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo (AMRDPE)
• Hội nghị quan chức cao cấp về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo (SOMRDPE)
 
10. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMRDPE)
• Hội nghị Quan chức cao cấp về Phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMSWD)
 
11. Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về Thanh niên (AMMY)
• Hội nghị Quan chức cao cấp về Thanh niên (SOMY)
 
12. Hội nghị ASEAN về các vấn đề Công vụ (ACCSM)
 
13. Trung tâm ASEAN về đa dạng sinh học (ACB)
 
14. Trung tâm điều phối ASEAN Hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA Centre)
 
15. Trung tâm Thông tin động đất ASEAN
 
16. Trung tâm Khí tượng ASEAN (ASMC)
 
17. Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN)


Bản quyền ©2016 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

• 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

 

• Hotline: (08) 39 30 32 79 (6 lines)

 

• Fax: (08) 39 30 30 09

 

• Email: info@ThuVienPhapLuat.vn