The web site doesn't contain any content. Sign in to CMS Desk and edit the content.
Trả lời: Trong hơn 40 năm phát triển, ASEAN đã có nhiều biện pháp và sáng kiến nhằm thích ứng với những thay đổi trong môi trường thế giới và khu vực Xem chi tiết
Trả lời: ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Xem chi tiết
Trả lời: Các ủy ban của ASEAN bao gồm... Xem chi tiết

Ban thư ký ASEAN

5-Ban-thu-ky-Asean.png

Ban thư ký của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào tháng 2/1976 thông qua Hiệp định được ký bởi Ngoại trưởng 5 nước thành viên ban đầu của ASEAN, có nhiệm vụ điều phối việc thực thi các chính sách, triển khai các dự án và hoạt động hợp tác của ASEAN. Hiệp định cũng quy định Ban thư ký ASEAN được đặt tại In-đô-nê-xi-a. Ban đầu, Ban thư ký ASEAN nằm trong trụ sở của Bộ Ngoại giao In-đô-nê-xi-a. Năm 1981, Ban thư ký chuyển về trụ sở tại 70A Jalan Sisingamangaraja trong khuôn viên do Chính phủ In-đô-nê-xi-a cung cấp.

 
Hiến chương ASEAN quy định: Ban thư ký ASEAN do Tổng thư ký ASEAN đứng đầu. Tổng thư ký ASEAN, là công dân và được các nước thành viên ASEAN bổ nhiệm luân phiên theo nhiệm kỳ 5 năm, đóng vai trò là Quan chức Hành chính đứng đầu của ASEAN (Chief Administrative Officer), có những nhiệm vụ chính sau:
 
- Hỗ trợ và theo dõi tiến độ triển khai các hiệp định và thỏa thuận của ASEAN và báo cáo lên các Hội nghị Cấp cao ASEAN hàng năm;
 
- Hỗ trợ các Hội nghị Cấp cao, các cuộc họp quan trọng của ASEAN như các Hội đồng Cộng đồng, Hội đồng Điều phối, và một số Hội nghị cấp Bộ trưởng chuyên ngành khác;
 
- Trình bày quan điểm của ASEAN và tham gia vào các cuộc họp với các Đối tác bên ngoài;
 
- Điều hành Ban thư ký ASEAN…
 
Giúp việc cho Tổng thư ký ASEAN có 4 Phó Tổng thư ký, trong đó: 2 Phó Tổng thư ký do các nước thành viên bổ nhiệm luân phiên theo nhiệm kỳ 3 năm, không gia hạn, và 2 Phó Tổng thư ký được tuyển dụng tự do, có nhiệm kỳ 3 năm và có thể gia hạn. 3 Phó Tổng thư ký phụ trách 3 trụ cột Cộng đồng của ASEAN và Phó Tổng thư ký thứ 4 phụ trách hành chính, tổng hợp, nghiên cứu và pháp lý. Cơ cấu tổ chức của Ban thư ký ASEAN cũng được bố trí theo mô hình này.
 
Nhân viên của Ban thư ký ASEAN bao gồm các cán bộ tuyển dụng công khai (Openly Recruited Staffs), đến từ các nước thành viên ASEAN và các nhân viên địa phương (Locally Recruited Staffs).
 
Tổng thư ký ASEAN đương nhiệm là ông Lê Lương Minh, người Việt Nam, có nhiệm kỳ từ 2013-2017.

Theo asean.mofa.gov.vn


Bản quyền ©2016 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

• 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

 

• Hotline: (08) 39 30 32 79 (6 lines)

 

• Fax: (08) 39 30 30 09

 

• Email: info@ThuVienPhapLuat.vn